ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ‘Η ΔΗΜΗΤΡΑ’, στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», επιθυμεί να προσλάβει  ανειδίκευτο προσωπικό (1) εργάτη για να απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο (Κωδικός Έργου : Μ16ΣΥΝ2-00088) για χρονικό διάστημα 150 ημερών.

Περιγραφή θέσης :

προετοιμασία των πιλοτικών αγρών και διεκπεραίωση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς επίσης και όλων των απαιτούμενων εφαρμογών και επεμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

Αποστολή βιογραφικών στο info@dimitracoop.gr
(με θέμα στο email ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΜΕΤΡΟ 16.)

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οπωρικών-Οργάνωση Παραγωγών (ΑΣΟ-ΟΠ) Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» προτίθεται να απασχολήσει εποχικό προσωπικό κατά τους μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο για τις παρακάτω ειδικότητες:

• Χειριστές Κλαρκ

• Εργάτες γενικών καθηκόντων

• Εργάτριες διαλογητηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2464031592

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στα γραφεία του συνεταιρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(07:00-15:00) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Email: info@dimitracoop.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση ΕΔΩ


Δείτε όλες τις συνταγές μας εδώ
Φρούτα